Om hopp/kombinert

Trening.Vi har hopptrening i Yrken tirsdager kl. 18-20.I Yrken er det bakkestørrelser K10, K20, K35 og K44. I tillegg er det en K-5 når det er snøforhold til det.

På sommerhalvåret er det sommerhopping på tirsdager fra 18 til 20.Bakkene blir stort sett preparert med tråkkemaskin når forholdene tillater det, men skal treninga starte i rett tid, må vi møte i god tid før klokka seks for å klargjøre bakkene ved behov. Det kan da være snakk om litt tråkking av unnarenn og snømåking/kosting i tilløp. En dag i uka (torsdag), serveres vafler og saft / kaffe. Det blir satt opp en liste for dette som rullerer på foreldregruppa.Utstyr.Ski, sko og hjelm kan lånes for kvelden. Utstyr skal ikke tas med hjem. Unntak fra dette er lån av utstyr i forbindelse med renn utenfor Steinkjer. Utstyr lånes da etter avtale og bringes tilbake på første trening etter rennet. Lån av dette utstyret er gratis. I tillegg har vi noen nyere skipar som kan leies for sesongen. Årsleie for ski og sko er kr 1000,-

Ved spørsmål angående hopptreninger og utstyr kan leder for hoppgruppa, Ketil Brattbakken, kontaktes på telefon

90852294kjetil@runebjornes.no

Følg oss gjerne på facebook, logg på gjennom hjemmesiden Steinkjer skiklubb.


Powered by: Bloc