SNØKRYSTALLEN

Snøkrystallen er Steinkjer Skiklubbs hederstegn og består av klubbmerket på en snøkrystall.

Hederstegnet utdeles i 2 grader:

A)Gylt merke

B)Sølv merke

Merket er festet til et bånd i nasjonalfarger og med nål påskrevet innehaverens navn.

Snøkrystallen skal være en påskjønnelse for klubbmedlemmer som gjør en ekstra stor innsats på det sportslige eller administrative plan til ære og gavn for klubben.Den som tildeles gylt merke skal automatisk være å regne som livsvarig medlem av Steinkjer Skiklubb.

Første gangs utdeling av Snøkrystallen var i forbindelse med klubbens 100 års jubileum av det da sittende arbeidsutvalg(styret).

Etter 100 årsjubile ble det opprettet et ordenskollegium på 3 medlemmer-med 3 varaepresentanter valgt av og blandt de som tidligere har fått Snøkrystallen.Klubbens styre sammenkalte til valg første gang, deretter koordinerte ordenskollegiumet seg selv.

Kollegiumet velges for tre år i gangen med årsmøte i januar/februar.Det skal føres protokoll over ordenskollegiumets møter,og det skal gis begrunnelse for alle utdelinger.Melding om kollegiets sammensetning og beslutning leveres til klubbens årsmøte.

Styret, utvalgene eller enkeltmedlemmer kan foreslå kandidater til hederstegnet for ordenskollegiet.

Ordenskollegiets utdeling av Snøkrystallen vurderes i forhold til tidligere utdelinger.

Levert av IdrettenOnline