POLITIATTESTER


Lenke - informasjonsskriv fra Politiet


Idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer.

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

 

Idretten krever politiattest for alle personer over 15 år.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

 

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Steinkjer Skiklubb har i styrevedtak fra tidligere år, oppnevnt leder som ansvarlig, med nestleder som vara.

 

Hver og en kan laste ned  følgende skjema, , eller gruppeleder sender ut  følgende skjema, til de som skal levere attest.

  • Det er enkelt å søke politiattest på nett
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv.  Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i laget/klubben som er ansvarlig for politiattester ( i Steinkjer Skiklubb styreleder, men gruppeleder/ eller et gruppemedlem sørger for info.og oppfølging i den enkelte gren.  Styreleder skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.  Selve attesten beholdes av søkeren.

 

Idrettslaget/klubben har rett til å kreve en ny politiattest for hver gang det tildeles en ny oppgave i laget/klubben, men ingen plikt til dette før det er gått tre år.

Mao: En trener i klubben som fungerer i tre år, slipper å be om ny politiattest hver sesong/hvert år, men må søke om ny attest etter tre år. 

 


Flere opplysninger:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

 


Levert av IdrettenOnline