SPREK med Steinkjer Skiklubb


Synlig

Vi skal være Synlig :

-ved å være på de ulike idrettsarenaer (arrangement, møter, seminarer)

- gjennom å benytte klubbantrekk (premieutdeling, representasjon)

-i media, under arrangement, hos sponsorer

-som valgte representanter, som trenere, ledere


Prestere

Vi skal prestere:

-som klubb; levere i forhold til vedtak, som tillitsvalgt, trenere, ledere, representasjon (være synlig, følge de ulike planverktøyene, være lojal i forhold til vedtak og iverksette disse)

-som medlem; i forhold til å delta, ta ansvar, utføreoppgaver, yte etter evne


Respekt


Vi skal ha respekt;

-for Idrettens verdigrunnlag, klubbens verdier og spilleregler, ulikheter, forutsetninger, andre oppfattelser/løsninger/, vedtak og regler


Engasjement


Vi skal vise engasjement;

-I de verv vi har sagt ja til, i trenergjerningen, som ledere, som arrangører, i møter og på samlinger


Kvalitet


Vi skal utøve kvalitet;

-I det vi gjør, leverer fra oss, utfører som tillitsvalgt, i verv og har ansvar for

Powered by: Bloc