VERDIER

SPREK MED STEINKJER SKIKLUBB


SYNLIG

Vi skal være Synlig:

- Ved å være på de ulike idrettsarenaer (arrangement, møter, seminarer)

- Gjennom å benytte klubbantrekk (premieutdeling, representasjon)

- I media, under arrangement, hos sponsorer

- Som valgte representanter, som trenere, ledere


PRESTERE

Vi skal prestere:

- Som klubb; levere i forhold til vedtak, som tillitsvalgt, trenere, ledere, representasjon (være synlig, følge de ulike planverktøyene, være lojal i forhold til vedtak og iverksette disse)

- Som medlem; i forhold til å delta, ta ansvar, utføreoppgaver, yte etter evne


RESPEKT


Vi skal ha respekt:

- For Idrettens verdigrunnlag, klubbens verdier og spilleregler, ulikheter, forutsetninger, andre oppfattelser/løsninger, vedtak og regler


ENGASJEMENT


Vi skal vise engasjement:

- I de verv vi har sagt ja til, i trenergjerningen, som ledere, som arrangører, i møter og på samlinger


KVALITET


Vi skal utøve kvalitet:

- I det vi gjør, leverer fra oss, utfører som tillitsvalgt, i verv og har ansvar for

Levert av IdrettenOnline