God Jul fra leder Benthe

Postet av Steinkjer Skiklubb den 19. Des 2016

Frivilligheten, den viktigste ressursen på alle nivåer i skiklubben, gir mening, trivsel og skaper sosiale nettverk. Alt frivilligheten skaper har en stor nytteverdi for samfunnet, og Steinkjer Skiklubb er en stor bidragsyter. Frivilligheten er i endring og vi opplever at det er vanskeligere å finne frivillige til å ta på seg oppgaver og verv som ikke innebærer å tilrettelegge for aktivitet. Kravene til kunnskap og kompetanse, rapportering, søknader og oppgaver er økende, mens tiden knappes inn. Grensene mellom arbeid, familie og fritid viskes ut.

Skiklubben har i de siste årene søkt enda tettere samarbeid med nærliggende klubber, og da spesielt ved arrangement. Dette for å utnytte kunnskapen og kompetansen rundt om i klubbene, til beste for utøvere og støtteapparat som kommer på skirenn. Det er samtidig et tiltak for å ruste oss og være «med» når Trøndelag blir ett fylket. Nye Trøndelag har et regionalt anlegg på Steinkjer Skistadion,- et anlegg som fikk anleggsprisen i 2014, og som er det anlegget med størst snøsikkerhet (kunstsnø, sommerlagring) i regionen og som er tilgjengelig for alle, alltid.

Steinkjer Skiklubb har svært lyst til å arrangere et World Cup renn og gjerne en Tour 2020. Vi er åpen for å tilrettelegge et spektakulært renn, gjennom vår fantastiske skihistorie, vår beliggenhet, og våre muligheter i anlegget. Steinkjer har mye skihistorie som verden gjerne kunne ta del i. Vi har i all beskjedenhet, når vi leser historien, faktisk vært banebrytende, nytenkende og i utvikling, i alle år.

Det aller viktigste er derimot å legge til rette for aktivitet for alle, uansett forutsetninger.

Det er mange involverte som på dugnad skaper og legger til rette for mestring, utfordring, masse glede og læring for alle aldersgrupper. Vi har samarbeid på tvers av grener og idretter og vi har en delingskultur på kunnskap og kompetanse, som kommer alle til gode.

Skiklubben arrangerer karusellrenn og Steinkjer Skifestival med Byafjellet Rundt, hvert år. I tillegg kommer krets- og nasjonale renn. Vi er gode på arrangement, men vi kan helt klart bli enda bedre og mer kreative. Prosjekt A-A-A, nærmer seg slutten, og er spennende og nyskapende.

Anleggene hadde ikke vært så tilgjengelige og oppdaterte hadde det ikke vært for frivillig innsats, dugnad og arbeidsvilje. Når det gjelder anlegg og vedlikehold har Silver Club all «skyld» for at anlegget har den status som det nå har. Tusen takk!

Dog, det er mange som bidrar i det frivillige arbeidet i Steinkjer Skiklubb, og vit at din innsats utgjør en viktig forskjell. Det er små og store oppgaver, og alle oppgavene er viktige.

Svikter ett tannhjul, får det konsekvenser. Flere som løfter i flokk gir mindre belastning for alle.

For deg som ønsker å bidra mer i felleskapet, bli med! «Noen» er deg, meg og oss.

Ditt bidrag utgjør en forskjell.

Takk til alle våre samarbeidspartnere og sponsorer, takk til alle våre utøvere, trenere, ledere og støtteapparat. Takk til dere alle som har tatt et tak for skiklubben, og som igjen vil ta nye tak!

God jul og godt nytt år ønskes dere alle fra Styret i Steinkjer Skiklubb.

Leder, BenthePostet av Steinkjer Skiklubb den 10. Des 2016Postet av Steinkjer Skiklubb den 10. Des 2016Postet av Steinkjer Skiklubb den 5. Des 2016Postet av Steinkjer Skiklubb den 5. Des 2016Noen tanker fra styret i starten av en sesong

Postet av Steinkjer Skiklubb den 21. Nov 2016

Steinkjer Skiklubb skaper massevis av AKTIVITET. For å skape aktivitet er gode, moderne og velholdte ANLEGG viktig. Skal vi ha og utvikle anlegg, må vi ha ARRANGEMENT. Forutsetningen for alt dette er at noen bruker deler av sin fritid til uegennyttig innsats for fellesskapet.

I dag er det mange i Steinkjer Skiklubb som bidrar i dette arbeidet, og styret vil takke alle. Det er små og store oppgaver, alle oppgavene er viktige.

Flere som løfter i flokk, fører til mindre belastning for alle.

For deg som ønsker å bidra mer i felleskapet, bli med!

Ditt bidrag utgjør en forskjell.Har du sportsutstyr du vil selge

Postet av Steinkjer Skiklubb den 2. Nov 2016

Lørdag 12. november arrangerer Steinkjer Skiklubb byttehelg i samarbeid med flere klubber i Steinkjer og Sparebank1. I den forbindelse skal vi ha to dager for innsamling av utstyr. Det blir i klubbhuset tirsdag 8. nov og torsdag 10. nov. Kl 18.00-19.00 begge dager. Alt av vintersportutstyr er ønskelig. De som leverer utstyr bestemmer selv hva det skal koste, og får hele summen selv, hvis det blir solgt. Det er veldig ønskelig at det lastes ned mcash, sånn at betalingen kan foregå gjennom det. I tillegg blir det mulighet for innlevering av utstyr fredag 11. november i andre etasje på Wist- bygget fra kl. 17-20.SNØSAMLING I VÅLÅDALEN

Postet av Steinkjer Skiklubb den 19. Okt 2016


Nye muligheter for snøsamling i Vålådalen. Steinkjer Skiklubb har stått på venteliste, og nå er det ledig plass fra 24.11 – 27.11. Tilbudet gjelder for utøvere født i 2004 og eldre.
De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet melder seg på under denne tråden.


Frist for tilbakemelding lørdag 22. oktober kl. 18:00.Velkommen til skiskytterskole

Postet av Steinkjer Skiklubb den 19. Okt 2016

SKISKYTTERSKOLE

Har du lyst til å prøve skiskyting? Steinkjer skiklubb arrangerer skiskytterskole for utøvere født i 2007 eller tidligere.

Dato

Tid

Tema/ aktivitet

Fredag 28.10

17:30 – 19:30

Grunnleggende våpensikkerhet. Skyteøvelser.

Lørdag 29/10

10:00 – 14:00

Repetisjon sikkerhet. Skyteøvelser. Lunsj

Onsdag 2/11

18:00 – 19:30

Kombinasjonstrening - løping og skyting

Oppmøte ved skiskytteranlegget på Steinkjer skistadion.

En foresatt må være tilstede sammen med sin utøver på hver økt. Kursavgift kr. 300,- betales ved oppmøte. Klubben har våpen til utlån. Skiskytterskolen er åpent også for de som ikke er medlem i Steinkjer skiklubb.

Vi har kapasitet til 15 deltakere. Påmelding til skiskytterskole@gmail.com innen tirsdag 25. oktober 2016. Ved stor pågang vil vi vurdere ett nytt kurs i januar 2017.

Ved påmelding trenger vi følgende opplysninger;

o Navn på utøver og fødselsdato

o Navn, mobilnummer og mailadresse til foresatte

For ytterligere informasjon – kontakt Arve Austheim (mobil 926 10 090)Tour 2020

Postet av Steinkjer Skiklubb den 12. Okt 2016

Steinkjer Skiklubb har vært i dialog med Norges Skiforbund om å være en av arrangørstedene i forbindelse med WC og Tour 2020.Ettersom vi oppfatter at opplegget til Tour 2020 ennå ikke er avklart, jobber ledelsen i skiklubben med å sikre at Steinkjer skistadion blir en av arrangørstedene.

I den forbindelsen er det laget en video som er med å underbygger kandidaturet til skiklubben. Trykk her.

Benthe Asp, leder i Steinkjer skiklubb sier at vårt arrangement skal være en hyllest til de Steinkjer- kvinnene som gikk opp det første sporet for organisert skisport for kvinner, og en hyllest til dugandsånden som har bidratt til utviklingen av idretten.Det planlegges en prolog i Skottland, og det er et artig poeng at det er flere koblinger mellom Storbritannia og skisporten i vår del av Trøndelag, faktisk helt tilbake til 1820 og fram til 2016.Treningene i gang og lysene på

Postet av Steinkjer Skiklubb den 4. Okt 2016

Steinkjer Skiklubb ønsker alle nye skiløpere velkommen, og anbefaler å ta kontakt med de aktuelle trenerne dersom du har spørsmål om treningstider etc.

Dersom du/ dere mangler utstyr, så har Skiklubben nylig kjøpt inn en del til utlån (rulleski, hjelmer etc.)

Vi anbefaler også at du/dere ber om å bli med i aktuelle facebookgrupper der det legges ut oppdatert informasjon om treningstidspunkt etc.

Hjemmesiden er IKKE fullstendig oppdatert mht treningstider.


TRENERE/OPPMENN SESONG 2016-17

ÅRSKLASSE

Trener

Kontaktinfo epost/tlf

Oppmenn

Kontaktinfo epost/tlf:

Skileik

6-7 år

Arnstein Finstad

Christina Akseth

Rune Susegg

8-10 år

Bjørg Helland

Ivar Nastad

? NN

11-12-13 år

Nils Arnesen

Pål Kristian Rygg

Frode Lillefjell

Truls Aalberg

14-15-16 år

Mari Ann L.Melhus

Per Hegdahl

Berit Hegdahl

Junior/

Senior

Morten Vannebo

Magne ØksnesVellykket samling

Postet av Steinkjer Skiklubb den 26. Sep 2016

Rulleski oppover dalen, KM terrengløp, badestamp, basistrening og hardøkt i Sjækra. Dette er noen av stikkordene for en meget vellykket treningssamling på Nordheim sist helg. Tretti skiløpere/skiskyttere deltok. Skiklubben takker Nils Opdahl for lån av utmerkede lokaler og Per Hegdahl for utmerket sportslig tilretteleggelse. (Se Facebook).
Styre og stell i Steinkjer Skiklubb

Postet av Steinkjer Skiklubb den 21. Sep 2016

logo ssk.jpg

Hovedstyret

Leder (valg 1 år): Benthe Asp
Nestleder (valg 1 år): Harald J Overrein
Styremedlem (valg 2 år): Per Hegdahl (sport)
Styremedlem (valg 1 år): Line Bratland (sekretær)
Styremedlem (valg 2 år): Kristoffer Vikan (økonomi)
Styremedlem (valg 2 år): Solvår Flatås (kommunikasjon/sosiale media/samfunnskontakt)
Varamedlem (valg 2 år): Børre Olsen

I tillegg inngår valgte ledere i gruppestyrene i hovedstyret.


Langrenn

Leder (valg 1 år): Kari Trøan Aune
Styremedlem (valg 2 år): Erik Bratberg
Styremedlem (valg 2 år): Andrea Wiseth
Styremedlem(valg 2 år): Roger Dalemark
Styremedlem (valg 2 år): Kristine Skjetne
Per Helge Fossan ikke på valg.


Skiskyting

Leder: Nils Opdahl (valg 1 år)
Styremedlem Arve Austheim (sportslig) (ikke på valg)
Styremedlem Nina Fjærtoft (admin ) (ikke på valg)
Styremedlem Hans Ole Ingulfsvann (gjenvalg 2 år)
Styremedlem Torbjørn Wekre (arrangement) (valg 1 år)
Styremedlem Kathrine Austmo Møller ( sportslig) (valg 2 år)


Alpingruppa:
Leder: Tord Vekseth (valg 1 år)
Nestleder: Erik Sjaastad (valg 2 år)
Økonomi: Espen Carlson (gjenvalg 2 år)
Anlegg heis: Rune Holmvik (gjenvalg 2 år)
Anlegg snø: Lars Tørring (valg 2 år)
Styremedlemmer: Tor Eldar Veie (valg 2 år)
Styremedlem: Stian Wodahl (valg 2 år)


Hopp/kombinert gruppa:

Leder: Kjetil Brattbakken (valg 1 år)
Styremedlem: Rune Vikan (ikke på valg)
Styremedlem: Marit Landerø (valg 2 år)
Styremedlem: Terje Moen (valg 2 år)


Husstyret:

Kari Trøan Aune (valg 1 år)
Benthe Asp (valg 1 år)
Hege Hjelde (valg 1 år)
Kari Helene Alstad (valg 1 år)
Wenche Stavrum (valg 1 år)
Anne Peggy Møller Schiefloe (valg 1 år)
Knut Skogan (valg 1 år)
Jarle Bylund (valg 1 år)

Revisorer:

Guttorm Foss (valg 1 år)
Kjell Torgersen (valg 1 år)

Skituppen:

Knut Nordmeland (valg 1 år)
Sigrid Skogan (valg 1 år)


Steinkjer Skidrift

Runar Helbostad (gjenvalg 1 år)
Helge Blengsli (vara) (gjenvalg 1 år)


Tor Kristian Kjerkreits Minnefond

Kari Trøan Aune (gjenvalg 1 år)Skistukomité

Erlend Aune (gjenvalg 1 år)
Ketil Berg (gjenvalg 1 år)
Sverre Finstad (gjenvalg 1 år)
Arnodd Gulling (gjenvalg 1 år)
Klas Hagstrøm (gjenvalg 1 år)
Gunnar Klaussen (gjenvalg 1 år)
Kristian Langeng (gjenvalg 1 år)
Per Kristian Langeng (gjenvalg 1 år)
Svein Anders Melhus (gjenvalg 1 år)
Erik Oksvold (gjenvalg 1 år)
Jan Grener Owesen (gjenvalg 1 år)
Kjell Roger Stock (gjenvalg 1 år)
Arve Lægran (valg 2 år)


Valgkomite:

Leder (1 år): Liv Karin Olsen Flak
Medlem (1 år): Jan Tore Flak
Medlem (1 år): Atle Kvernmo
I tillegg utvides valgkomiteen med et navn foreslått fra Silver Club.
Valgkomiteen kan bli styrket med personer foreslått av Alpint.


Styre og stell i Skiklubben

Postet av Steinkjer Skiklubb den 21. Sep 2016

Hovedstyret

Leder (valg 1 år): Benthe Asp
Nestleder (valg 1 år): Harald J Overrein
Styremedlem (valg 2 år): Per Hegdahl (sport)
Styremedlem (valg 1 år): Line Bratland (sekretær)
Styremedlem (valg 2 år): Kristoffer Vikan (økonomi)
Styremedlem (valg 2 år): Solvår Flatås (kommunikasjon/sosiale media/samfunnskontakt)
Varamedlem (valg 2 år): Børre Olsen

I tillegg inngår valgte ledere i gruppestyrene i hovedstyret.


Langrenn

Leder (valg 1 år): Kari Trøan Aune
Styremedlem (valg 2 år): Erik Bratberg
Styremedlem (valg 2 år): Andrea Wiseth
Styremedlem(valg 2 år): Roger Dalemark
Styremedlem (valg 2 år): Kristine Skjetne
Per Helge Fossan ikke på valg.


Skiskyting

Leder: Nils Opdahl (valg 1 år)
Styremedlem Arve Austheim (sportslig) (ikke på valg)
Styremedlem Nina Fjærtoft (admin ) (ikke på valg)
Styremedlem Hans Ole Ingulfsvann (gjenvalg 2 år)
Styremedlem Torbjørn Wekre (arrangement) (valg 1 år)
Styremedlem Kathrine Austmo Møller ( sportslig) (valg 2 år)


Alpingruppa:
Leder: Tord Vekseth (valg 1 år)
Nestleder: Erik Sjaastad (valg 2 år)
Økonomi: Espen Carlson (gjenvalg 2 år)
Anlegg heis: Rune Holmvik (gjenvalg 2 år)
Anlegg snø: Lars Tørring (valg 2 år)
Styremedlemmer: Tor Eldar Veie (valg 2 år)
Styremedlem: Stian Wodahl (valg 2 år)


Hopp/kombinert gruppa:

Leder: Kjetil Brattbakken (valg 1 år)
Styremedlem: Rune Vikan (ikke på valg)
Styremedlem: Marit Landerø (valg 2 år)
Styremedlem: Terje Moen (valg 2 år)


Husstyret:

Kari Trøan Aune (valg 1 år)
Benthe Asp (valg 1 år)
Hege Hjelde (valg 1 år)
Kari Helene Alstad (valg 1 år)
Wenche Stavrum (valg 1 år)
Anne Peggy Møller Schiefloe (valg 1 år)
Knut Skogan (valg 1 år)
Jarle Bylund (valg 1 år)

Revisorer:

Guttorm Foss (valg 1 år)
Kjell Torgersen (valg 1 år)

Skituppen:

Knut Nordmeland (valg 1 år)
Sigrid Skogan (valg 1 år)


Steinkjer Skidrift

Runar Helbostad (gjenvalg 1 år)
Helge Blengsli (vara) (gjenvalg 1 år)


Tor Kristian Kjerkreits Minnefond

Kari Trøan Aune (gjenvalg 1 år)Skistukomité

Erlend Aune (gjenvalg 1 år)
Ketil Berg (gjenvalg 1 år)
Sverre Finstad (gjenvalg 1 år)
Arnodd Gulling (gjenvalg 1 år)
Klas Hagstrøm (gjenvalg 1 år)
Gunnar Klaussen (gjenvalg 1 år)
Kristian Langeng (gjenvalg 1 år)
Per Kristian Langeng (gjenvalg 1 år)
Svein Anders Melhus (gjenvalg 1 år)
Erik Oksvold (gjenvalg 1 år)
Jan Grener Owesen (gjenvalg 1 år)
Kjell Roger Stock (gjenvalg 1 år)
Arve Lægran (valg 2 år)


Valgkomite:

Leder (1 år): Liv Karin Olsen Flak
Medlem (1 år): Jan Tore Flak
Medlem (1 år): Atle Kvernmo
I tillegg utvides valgkomiteen med et navn foreslått fra Silver Club.
Valgkomiteen kan bli styrket med personer foreslått av Alpint.


Inspirasjonskveld med Trondheim2023

Postet av Steinkjer Skiklubb den 19. Sep 2016

INSPIRASJONSKVELD PÅ STEINKJER 5. OKTOBER.
"LANGRENN FOR BARN OG UNGDOM"
Steinkjer Skistadion onsdag 5. oktober kl. 18:00.
Et lavterskeltilbud for trenere og foreldre som ønsker å lære mer om hvordan barn og ungdom kan utvikle skiferdigheter og skiglede, med særlig fokus på barmarkstrening.
Påmelding til magnusfrodahl@gmail.com. ...
NB! Begrenset antall plasser. Først til mølla...

Kursholdere: Kenneth Myhre, Kari Sylten, Magnus FrodahlInspirasjonskveld med Trondheim2023

Postet av Steinkjer Skiklubb den 19. Sep 2016

Hjertelig velkommen til inspirasjonskveld på Steinkjer Skistadion 5. oktober klokka 18:00. Tema: Langrenn for barn og ungdom med særlig fokus på barmarkstrening. Dette er et lavterskeltilbud for trenere og foreldre som ønsker å lære mer om hvordan barn og ungdom kan utvikle skiferdigheter og skiglede.

Kvelden vil inneholde en praktisk del rettet mot barmarkstrening.

Dette er et lavterskeltilbud som ikke krever forhåndskunnskaper, og der foreldre og trenere oppfordres til å delta.

Trenere som allerede har relevant utdanning eller trenerkurs vil også ha utbytte av å repetere basiskunnskaper, og kanskje vil de også få noen nye idèer.

Påmelding til magnusfrodahl@gmail.com. NB! Begrenset antall plasser. Først til mølla.

Kursholdere: Kenneth Myhre, Kari Sylten, Magnus Frodahl

Arrangør: Trondheim2023


50 % rabatt på SWIX-produkter

Postet av Steinkjer Skiklubb den 13. Sep 2016

Gjennom avtalen Skiklubben har med G-sport har medlemmene anledning til å bestille Swix-produkter med 50 % rabatt en gang i løpet av sesongen.


bestillingsskjema

Varelistene finnes også på papir på G-Sport-butikken på Amfi.Siste innleveringsfrist er 03.11.16, men kan leveres så snart de er fyllt ut av medlemmene. For spørsmål: Magnus.vada@gsport.no. .

Tilbudet med 50% på listene ( se vedlegg) gjelder en-1- bestilling, dvs at dere må sørge for å få med alt dere ønsker å bestille på denne.
50 % rabatt på SWIX-produkter

Postet av Steinkjer Skiklubb den 13. Sep 2016

Gjennom avtalen Skiklubben har med G-sport har medlemmene anledning til å bestille Swix-produkter med 50 % rabatt en gang i løpet av sesongen.

Siste innleveringsfrist er 03.11.16, men kan leveres så snart de er fyllt ut av medlemmene.

Listene kan leveres G-Sport /Amfi eller på epost: Magnus.vada@gsport.no. Varelistene finnes også på papir på G-Sport-butikken.
Tilbudet med 50% på listene ( se vedlegg) gjelder en-1- bestilling, dvs at dere må sørge for å få med alt dere ønsker å bestille på denne.
Medlemskontingent for 2016

Postet av Steinkjer Skiklubb den 29. Aug 2016

Hei alle medlemmer i Steinkjer Skiklubb!

Medlemskontingenten for 2016 er nå skrevet ut via vårt medlemsregister i Klubbadmin.

Familiekontingent:

Familiekontingenten er på kr 550,-. Alle i familien vil motta varsel om betalingskrav i Min idrett/ e-post, men det gjelder ett og samme krav. Når en person betaler familiekontingenten, vil alle medlemmer registrert i familierelasjonen få sin klubbkontingent registrert som betalt.

Betaling kan utføres via betalingsløsningen i Min Idrett, eller i nettbanken.

Om medlemskap: http://www.steinkjer-skiklubb.no/p/7146/medlemsska...


De som ikke har registrert e-post vil få faktura pr post.


Hjelp oss å vedlikeholde medlemsopplysningene!

Logg deg inn på Min Idrett og sjekk at opplysningene om deg er riktig: https://minidrett.nif.no/

- føds.dato

- gren du deltar i (langrenn, skiskyting, alpint, hopp/kombinert)

- e-postadresse

- telefonnummer

Sp.mål kan du sende til nina.fjaertoft@ntebb.no


Fellessamling for hopp, alpint, langrenn og skiskyting på Nordheim

Postet av Steinkjer Skiklubb den 23. Aug 2016

For første gang inviterer Steinkjer Skiklubb til fellessamling for alle grener, både langrenn, hopp, skiskyting og alpint. Invitasjonen gjelder utøvere fra og med 13 år. Sett av helga 23.-25. september. Sted: Nordheim kurs- og konferansesenter i Ogndal. Nærmere informasjon om påmelding etc kommer. Vi ønsker nye og gamle utøvere hjertelig velkommen. Sett også av helga 22.-23. oktober. Da gjennomføres den tradisjonelle oktobersamlinga i Steinkjer Skiklubb. Her vil det også bli tilbud for utøvere under 13 år.Nytt tak med Mcash

Postet av Steinkjer Skiklubb den 4. Aug 2016

To etasje fløyen på Skistua trenger nytt tak. I den forbindelse har Skistukomiteen sent en forespørsel til offentlige og private aktører om å delta i et spleiselag for å få realisert dette.

SpareBank 1 har tatt utfordringen og vil bistå. Alle som har eller legger inn appen mCASH kan be SpareBank 1 om å innbetale kr 50,- på Skistuas konto. Banken er villig til å være med på opptil kr 20.000,- om nok antall kommer med slik anmodning.

Den enkelte kan bare be om slik innbetaling en gang, men alle i familien kan be om dette forutsatt at de legger inn appen.

mCASH (Mobilappa)

Betaling på mobilen. En digital lommebok.

Fordelen er at man slipper å bruke kontanter og at alltid har pengene med seg. Med mCASH kan man overføre og motta penger med mobilen. Uansett bank.

Flere butikker har muligheter til direkte betaling med mCASH.

Det er enkelt å komme i gang med mCASH:

-Man må taste ned appen, for iPhone eller Android telefon

-Videre må man registrere seg og legge inn et kort

-Når det er gjort, er man i gang med mCASH

Orientering om Skistua og mCASH kan en få i martnasbua til SpareBank 1 under martnan.

Spre oppfordringen til å be om kr 50,- blant familie og venner.Nytt styre og stell

Postet av Steinkjer Skiklubb den 4. Jul 2016

Etter ekstraordinært årsmøte den 4.juli er det klart at hovedstyret, gruppestyrene og andre sentrale funksjonert er bemannet. Det er en blitt en fin blanding av ressurspersoner med ulik kompetanse og erfaring som skal bidra til å drifte og utvikle Steinkjer Skiklubb.

Nærmere informasjon kommer.Ny utgave av Skituppen

Postet av Steinkjer Skiklubb den 20. Mai 2016

Medlemsbladet Skituppen kommer her med mai-utgaveSKITUPPEN<p data-verified=">n

på nett. Dette som alternativ og tillegg til papirutgaven opp mot årsmøtet i

skiklubben 24. mai. Hovedinnholdet er årsmeldingene fra utvalgene som forteller

om en sesong preget av stor bredde og

gode resultater.


Les Skituppen her.Gode resultater i junior-NM

Postet av Steinkjer Skiklubb den 13. Mar 2016

Steinkjer skiklubb oppnådde flere gode resultater under junior-NM i langrenn i helga. Beste resultat var det Ingvild Skogan Brensholm og Sigrid Aune som stod for. Ingvild fikk 19. og 21. plass , og Sigrid ble nummer 11 og 22 på de individuelle distansene.

Foto: F.v. Ingrid Skogan Brensholm og Astrid Stav


Ingvild Skogan Brensholm deltok også på Nord-Trøndelags førstelag i stafett i dag, og de ble nummer åtte av i alt 64 startende.


Foto: F.v. Solveig Bøgseth, Jule Victoria Berg, Astrid Stav og Ingvild S. Brensholm

Også Sigurd Landsem Melhus og Frida Dahl deltok. Sigurd ble nummer 170 og 180 individuelt og deltok på ett av stafettlagene som ble nummer 102. Frida fikk en 45.plass individuelt.

Fullstendig resultatliste er her: http://www.skiforbundet.no/nmjr2016/start--og-resu...INSPIRASJONSKVELD: "Langrenn for barn og ungdom"

Postet av Steinkjer Skiklubb den 1. Mar 2016

Et lavterskeltilbud for trenere og foreldre som ønsker å lære mer om hvordan barn og ungdom kan utvikle skiferdigheter og skiglede

Trondheim2021 ønsker velkommen til en inspirasjonskveld med innføring i Norges Skiforbunds "Utviklingstrapp i langrenn", og tips til hvordan du kan bruke denne i praksis.

Kvelden vil starte med en kort teoridel innendørs med påfølgende praktisk del utendørs. Vi vil fokusere på barn og ungdom fra 6 år og fram til junioralder.

Kurset vil inneholde praktiske aktiviteter for både klassisk og skøyting,
men vi oppfordrer til å kun ha med et skipar.


Tilbudet er gratis og åpent for alle!

Antall plasser tilgjengelig: 30
Sted: Steinkjer Skistadion, nedre klubbhus
Tidspunkt: Onsdag 16. mars kl. 18:00 – 21:00
Kursholdere: Kenneth Myhre, Kari Sylten og Magnus Frodahl

Påmelding og spørsmål: magnusfrodahl@gmail.com


Velkommen!Noe å bidra med?

Postet av Steinkjer Skiklubb den 1. Mar 2016

Steinkjer Skiklubbs medlemsblad gjennom 43 år kommer ut med årets første nummer til årsmøtet i klubben, 30.mars 2016. Redaksjonen vil gjerne ha stoff og har satt fristen for levering til 12. mars. Leveringsadresse er

Sigrid.skogan@ntebb.no 92810979

Knut.nordmeland@ntebb.no 45614548Utprøving av vinteraktivitetshjelpemidler

Postet av Steinkjer Skiklubb den 29. Feb 2016

Nord-Trøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag skikrets i samarbeid med leverandøren Bardum inviterer til ski/alpindag i Grong Skisenter lørdag 12. mars kl. 10.00–14.00.

Mer informasjon her.Ny dato for tredje karusellrenn

Postet av Steinkjer Skiklubb den 24. Feb 2016

Vi har, av ulike årsaker, bestemt ny dato for det tredje karusellrennet. Dato for karusellrenn nr. 3 og klubbmesterskap langrenn blir tirsdag 15. mars.


På karusellrennet legger vi opp til stilart fristil og intervallstart.


8-10 år: 1 km

11-12 år: 2 km

134-14 år: 3 km

15-16 år: 5 km

K 17 - K senior: 7,5 km

M17 – M senior: 10 km


Når det gjelder praktisk gjennomføring, kommer vi tilbake med mer informasjon.Edvin – gratulerer med 80-årsdagen!

Postet av Steinkjer Skiklubb den 19. Feb 2016

Steinkjer Skiklubb «grand old man», Edvin Dahl fyller 80 år i dag. Idrettsentusiasten som fikk Kongens fortjenstmedalje i 2007 har i en årrekke vært en drivkraft for å fremme skiidretten både i bredde og topp. Edvin har hatt mange verv, og er fortsatt en viktig bidragsyter inn i skiklubben.
Suksessfullt jubileumsarrangement

Postet av Steinkjer Skiklubb den 13. Feb 2016

Steinkjer skifestival ble arrangert for førtiende gang i dag, og deltakerne fikk oppleve optimale forhold på Steinkjer skistadion, med faste løyper og stabilt kaldt vær. Til og med sola kikket fram over Heggesåsen. Med godt over 200 startende fordelt på alle aldersklasser sier arrangøren seg fornøyd.

Bilde fra premieutdelingen (foto: Vegard Iversen)

Det var også god deltakelse fra Steinkjer skiklubb. Nora Hegdahl (bildet under) stod for en av de beste prestasjonene med andreplass i j13 år.

Nora Hegdahl gikk inn til andreplass (foto: Vegard Iversen)

I morgen er det Byafjellet rundt, og vi håper at så mange som mulig også deltar der. Det meldes om gode forhold rundt langløypa.

Et slikt todagers arrangement kommer ikke av seg selv, og vi vil med dette takke alle som har bidratt med både smått og stort i dugnadsarbeidet. Uten dere hadde vi ikke fått til dette.

Resultater fra dagens renn finner dere her: http://live.eqtiming.no/23526#

Steinkjer Skifestival - tur i bassenget etterpå?

Postet av Steinkjer Skiklubb den 11. Feb 2016

Etter en lang dag ute i løypa og/eller hoppbakken er det verdt å ta turen til Dampsaga Bad & Gym!

Ta med deg badedrakten/badebuksa og legg inn et besøk - her får du velvære og moro i et av landets mest moderne badeanlegg!

Du får 30 % rabatt på badebilletten – oppgi koden SKIFESTIVAL i resepsjonen. Gjelder alle deltakere med familie på Steinkjer skifestival.Formsterk Pål skal reise kjerringa i Stockholm

Postet av Steinkjer Skiklubb den 9. Feb 2016

Etter en glimrende prolog i Drammen, med femte beste tid blant de norske utøverne, falt Pål Trøan Aune i kvartfinalen. Nå satser han alt på et godt resultat i Stockholm på torsdag.

 • Jeg følte jeg kontrollerte første del av kvartfinalen, og i svingen åpnet det seg mulighet for å ta innersving, men så kom jeg litt tett på en finne og skia mi sklei på staven hans og jeg tryna og tok med to til i fallet. Det er små marginer i sprint

Det ryktes at du er i veldig god form for tiden. Hvordan tror du rennet i Stockholm blir sammenlignet med det du presterte i Drammen?

 • Jeg har følt meg i veldig god form i de siste ukene, og det fikk jeg fram både i NM i Tromsø og i Drammen. Jeg tror rennet i Stockholm blir ganske likt det som var i Drammen. Bysprint rundt slottet i Stockholm tiltrekker seg mye publikum, så stemningen blir nok god. Siden det er bysprint igjen blir det nok en gang spennende å se om det blir feste under skiene, eller om det blir staking. Ellers satser jeg på å holde meg på beina denne gangen, og å være med å krige om en god plassering.

Pål er en av ti på herresiden som skal gå sprinten i Stockholm. Laguttaket er her: http://www.langrenn.com/uttak-verdenscup-stockholm...Rekorddeltakelse på kveldens karusellrenn

Postet av Steinkjer Skiklubb den 9. Feb 2016

Det ble rekorddeltakelse i kveldens karusellrenn i regi Steinkjer skiklubb. Hele 172 løpere deltok under svært gode forhold på Steinkjer skistadion.

De yngste gikk som vanlig rundløype og konkurrerte både litt med seg selv, med foreldre, besteforeldre og venner om å få flest streker på kortet sitt. To som koste seg i rundløypa i dag var bestefar Jan Frode Hagstrøm sammen med barnebarn Sanna Hagstrøm Sjaastad (se bildet under).

De eldste gikk to runder på idealtid, og der var det om å gjøre å gå jevnest, ikke raskest.

Jan Frode Hagstrøm med barnebarn Sanna Hagstrøm Sjaastad (foto: Kari.T.Aune)


De eldste utøverne er klar til å gå på idealtid (foto: Kari T.Aune)


Bjørg Helland streker til Ella Larsen Amlid mens pappa Gisle følger med (foto: Kari T.Aune)


Neste karusellrenn er tirsdag 1.mars på Steinkjer skistadion, og det siste rennet er søndag 3.april på Henningvola.
Velkommen til Steinkjer Skifestival 2016

Postet av Steinkjer Skiklubb den 9. Feb 2016

Steinkjer Skiklubb inviterer til Steinkjer Skifestival - langrenn, hopp og kombinert.


Lørdag 13.februar

 • Langrenn: Fristil. NTE-Cup IV 13-16 år.
 • Hopp: Se egen innbydelse.
 • Kombinert: Se egen innbydelse.


Søndag 14. februar

 • Langrenn: Turrenn – Byafjellet rundt - klassisk


For mer informasjon - se filvedlegg: Innbydelse Steinkjer skifestival.docxVelkommen til Steinkjer skifestival 2016

Postet av Steinkjer Skiklubb den 9. Feb 2016

Steinkjer Skiklubb inviterer til Steinkjer Skifestival - langrenn, hopp og kombinert.


Lørdag 13.februar

 • Langrenn: Fristil. NTE-Cup IV 13-16 år.
 • Hopp: Se egen innbydelse.
 • Kombinert: Se egen innbydelse.

Søndag 14. februar

 • Langrenn: Turrenn – Byafjellet rundt - klassisk

For mer informasjon - se vedlegg: Innbydelse Steinkjer skifestival.docxKARUSELLRENN LANGRENN 9. FEBRUAR 2016

Postet av Steinkjer Skiklubb den 7. Feb 2016

Førstkommende tirsdag, den 9. februar, arrangerer vi det andre karusellrennet i langrenn for vinteren. Sist gang deltok det 160 utøvere, men det er selvfølgelig plass til flere. Forholdene på Steinkjer skistadion er eventyrlig gode.

For barn til og med ti år (f. 2006 eller senere) er det rundløype. Dette går ut på å gå så mange runder man har lyst til på 30 minutter. Hver runde er cirka 1 km.

For de som er 11 år og eldre (f. 2005 eller tidligere) arrangeres det distanselangrenn med fellesstart.

De som er 11-12 år kan gå rundløype dersom de heller ønsker det.

Stilart: fristil


Tidsskjema:

Henting av startnummer og påmelding i midtre klubbhus, rundløype:

17.00-17.30

For dere som går distanselangrenn, holder det at dere melder dere på innen kl. 17.45

Start rundløype

18.00

Start distanselangrenn

18.40


Startkontigent for alle renn: 250 kr pr. løper, 350 kr for to el. flere løpere pr. familie.

Etter rennet spanderer skiklubben vafler for saft for alle utøvere i nedre klubbhus. Foresatte betaler for kaffe og vaffel.


Renndatoer karusellrenn 2016

 • Tirsdag 19. januar
 • Tirsdag 9. februar
 • Tirsdag 1. mars, karusellrenn og klubbmesterskap for Steinkjer skiklubb
 • Søndag 3. april, avslutningsrenn på Henningvola


Pål deltar i Drammen på onsdag

Postet av Steinkjer Skiklubb den 1. Feb 2016

Pål Trøan Aune er med i den norske troppen, som skal gå verdenscuprennet i klassisk sprint i Drammen på onsdag. Arrangementet er kjent for å være kompakt og med mange tilskuere, og det er nettopp dette Pål trekker fram når han blir spurt om hvordan det blir å konkurrere i Drammen.

 • Jeg har gått i Drammen to gang tidligere, og det er veldig stort å gå der i og med at det er så mye publikum langs løypa, som går midt i byen. Det er et enormt trykk og man bli løftet fram. Alt bli så mye mer kompakt når man går midt i sentrum.

Pål har vist god form i det siste, med blant annet en solid etappe på stafett-NM sist søndag. På en klassisk sprintdistanse bør det være gode muligheter for å få til et godt resultat.

 • Jeg har mål om å få til karrierebeste i verdenscupen, og det betyr at jeg må være med å kjempe om semifinale. Sjansen min i klassisk e minst like bra som i skøyting. Jeg har jo mine beste internasjonale resultat fra før i klassisk.

Ettersom det er verdenscup på hjemmebane stiller det norske laget med en solid tropp. Her er den norske troppen: http://www.langrenn.com/uttak-verdenscup-drammen-2....Hjertestarter

Postet av Steinkjer Skiklubb den 27. Jan 2016

For pengegaver har Steinkjer Skiklubb anskaffet hjertestarter. Denne befinner seg i styrerommet i nedre klubbhus. Det vil bli gitt tilbud om opplæring.

Steinkjer Skiklubben er takknemlig for støtten.Sesongen starter i alpinbakken

Postet av Steinkjer Skiklubb den 25. Jan 2016

Tirsdag 26.januar åpner Alpintgruppen i Steinkjer Skiklubb Heggesåsen, heisen starter kl 1800 og holder på til kl 2100.

Vi satser på å ha åpent tirsdager og torsdager fra kl 1800 til 2100 og Lørdager fra kl 1100 til 1500.160 deltakere på karusellrenn

Postet av Steinkjer Skiklubb den 19. Jan 2016

160 unger deltok på kveldens karusellrenn. Dersom vi regner med alle foreldre, besteforeldre og arrangører, var det godt over 300 skientusiaster på Steinkjer skistadion.

Kveldens karusellrenn var det første av i alt fire renn. For de 130 startende under ti år var det rundløype, for aldersklassene 11-12 år og 13-14 år var det distanselangrenn på 2 km fristil, og for 15-16 år var det 6 km fristil.

Det var mange entusiastiske ansikter å se på stadion i dag. Når snøen først kommer, så kommer den for alvor. Og forholdene var perfekte for både store og små i dag.

Anna Helena Belbo (Foto: Vegard Iversen


En av de som koste seg var fem år gamle Anna Helena Belbo (bildet), som la ned stor innsats sammen med storebroren sin i dagens rundløype. Da rennet var ferdig gikk hun for sikkerhets skyld et par runder ekstra.

Neste karusellrenn er 9.februar. Vi ber alle om å merke av denne datoen.

Resultater fra distanserennene:

Jenter og gutter 11-12 år (2 km fristil)

http://racesplitter.com/races/1EBA93025

Jenter og gutter 13-14 år (2 km fristil)

http://racesplitter.com/races/ED8F8909C

Gutter 15 år – senior (6 km fristil)

http://racesplitter.com/races/8F35DA74F

Folksomt på stadion i dag (Foto: Vegard Iversen)


Jenter og gutter 13-14 år på startstreken (Foto: Vegard Iversen)

Resultater karusellrenn 11år-Senior, 19. Januar

Postet av Steinkjer Skiklubb den 19. Jan 2016

Resultater fra det første karusellrennet i 2016.


Jenter og gutter 11-12år (2km, skøyting):

http://racesplitter.com/races/1EBA93025


Jenter og gutter 13-14år (2km, skøyting):

http://racesplitter.com/races/ED8F8909C


Gutter 15år-Senior (6km, skøyting):

http://racesplitter.com/races/8F35DA74FParkeringsbot?

Postet av Steinkjer Skiklubb den 13. Jan 2016

Årskort for parkering på Steinkjer skistadion får du kjøpt på servicesenteret i rådhuset. Alternativet er å benytte seg av parkeringsautomatene.

Det meldes at det blir foretatt kontroll både på dag- og kveldstid.

En del av disse inntektene pløyes tilbake til løype og snøproduksjon.Pris på Idrettsgalla 2016

Postet av Steinkjer Skiklubb den 9. Jan 2016


Lørdag kveld mottok Steinkjer Skiklubbs Anders Bardal på vegne av Hopplandslaget pris for årets teampresentasjon – vi gratulerer!Levert av IdrettenOnline